Team Building


Team Building (Komandanın təşkili) — biznes kontekstində istifadə olunan, komanda işinin yaradılması və səmərəliliyinin artırılmasında böyük rolu olan geniş diapazonlu fəaliyyətə tətbiq edilən termindir.

20-ci əsrin 60-70-ci illərində komanda üsulu ilə iş ideyası idman dünyasında yaradılaraq sürətlə idarəçilikdə də istifadə edilməyə başlandı.

Hal- hazırda Team Building –perspektivli korporativ idarəetmə modellərindən biri olaraq, şirkətin tam inkişafını təmin edir və işçi heyətinin idarə edilməsi üzrə ən vacib və effektli faktorlardan biridir.

Team Building (Komandanın təşkili) – təşkilat rəhbəri və işçilər arasında yaranan kompromisdir.

Bu yolla siz işçilərinizə mühiti dəyişmək və istirahət etmək imkanı yaradacaqsınız və həmçinin yaratdığınız səmərəli və effektli iş şəraiti əsasında şirkətiniz ən uğurlu şirkətlərdən biri olacaq!


Təlimin Proqramı:

Qeyri formal ünsiyyət atmosferinin yaradılması

Komandaların yaradılması və komandaların növləri

Komanda ruhu və komandada işləmək bacarığı

Komandanın Fəaliyyət Planı

Problemin müəyyən edilməsi

Konfliktlərin həll yolları

Liderlərin aşkar edilməsi

Komandanın toplanması

Komanda inkişafının 4 mərhələsi

Etibar/Münasibət modeli

SWOT Təhlili

Araşdırma, Təhlil, Qiymətləndirmə

Team Building (Komandanın təşkili) 3 növü


Təlimdə iştirak haqqı: 680 AZN(ƏDV daxil)

Təlimin müddəti:24 saat

Dil:Azərbaycan, Rus və ya Ingilis